Vrste koeficijenata (kvota) u klađenju

Kvota (koeficijent) u sportskom klađenju – Naslovom ovog teksta se stiče utisak o relativno bazičnoj i uskoj temi, a da je vezana za sportsko klađenje. Međutim za uspešno klađenje, neophodno je potpuno razumevanje pojma kvote, i vrste kvoti sa kojima se susrećemo. Stoga malo teorije u tekstu ispod neće biti na odmet.

Pojam šanse je usko povezan sa verovatnoćom.  Generalno gledajući, pod šansom se najčešće smatra verovatnoća da će se neki događaj desiti. Ukoliko npr. bacamo novčić, verovatnoća svakog pojedinačnog ishoda bacanja novčića sa rezultatom “glava” ili “pismo” je 50%. Dakle, pri bacanju novčića imamo 50% posto verovatnoće da “pogodimo” ishod.  Zbir svih potencijalnih ishoda (gledano u procentima) za svaki događaj je uvek 100%. Kod novčića je to 50% (“glava”) + 50% (“pismo”). Sličnom  osnovnom logikom se vode i analitičari koji kreiraju svakodnevno mnoštvo kvota za različite sportske događaje vezane za sportsko klađenje.Međutim, značajno je istaći da prilikom kreiranja određene kvote, dolazi u obzir mnogo više parametara nego što smo mi uzeli u gornjem primeru jednostavnog bacanja novčića.

Definicija koeficijenta (kvota) u sportskom klađenju

Kvotu  bi mogli definisati kao odraz verovatnoće da se neki ishod sportskog događaja dogodi na osnovu procena analitičara kladionica koju su kvotu kreirali. Bitno je istaći da ponuđena kvota reflektuje pretpostavku o verovatnoći ishoda pojedinog sportskog događaja. Pretpostavka o verovatnoći nekog ishoda je procenjena kvotom, koja je kreirana detaljnom analizomna osnovu mnogo faktora. Nekoliko sigurnih i lako razumljiih faktora koji utiču na visinu kvote pojedinog ishoda su svakako: sastavi timova, očekivani izostanci u timovima za određeni susret, izostanak pojedinih ključnih igrača, forma timova, istorija susreta, stanje terena na kome se meč igra, motivacija, činjenica da li meč ima takmičarski značaj i slično.

Da svako pravilo ima izuzetak – važi i ovde. Najčešće su visina kvote (koeficijenta) na određeni ishod nekog sportskog događaja postavljeni sa razlogom visoko ili nisko. Međutim, bitno je napomenuti da su kvote postavljene visoko ili nisko na osnovu saznanja i informacija koju su analitičari kladionica posedovali o dotičnom meču u trenutku kreiranja kvote. Stoga se dešava da se kvote od trenutka objavljivanja, do početka meča mogu drastično menjati (na osnovu saznanja i dostupnih informacija koje su relevantne za određeni susret).

Iz eventualne razlike u visini koeficijenta propisanog od kladionice i Vaše subjektivne procene o vrednosti opklade na određeni ishod po ponuđenoj kvoti – proizilazi “value bet”.  Detaljnije ću o value bet-u pisati drugom prilikom, ali ukratko bih ga definisao kao – nešto vredno klađenja i određene visine uloga na osnovu razlike između lične procene i postavljenog koeficijenta od strane kladionica. Value bet dakle predstavlja opkladu određenog uloga, na određeni ishod sportskog događaja, u kojoj imamo subjektivnu procenu drugačiju nego što su to propisale koeficijentom kladionice.

Zaključak bi bio da kladionice svojom ponudom i  visinom postavljenih kvotama uvek teže da predstave realan odnos i favorizuju očekivane ishode (manjim ponuđenim koeficijentima na određeni ishod). Ono što je bitno jeste da subjektivna procena kladioničara  i znanje pojedinih informacija o meču koje kladionice nisu uzele u obzir može odigrati veoma bitnu ulogu u opkladi.

Pažljiva i detaljna analiza, te  uočavanje “value bet” opklada, uz pravilno formiran i dosledan sistem uloga – su jedno od prvih i najvažnijih pravila u “borbi sa kladionicama”.

Vrste kvota (koeficijenata) u sportskom klađenju

U sportskom klađenju kvote se prikazuju najčešće na jedan od tri načina, kao:

  • decimalne kvote
  • frakcionalne (frakcioni) kvote
  • američki (“moneyline”) kvote

 

Decimalna kvota (koeficijent)

Decimalna kvota su vrsta kvota sa kojima se i najčešće susrećemo. Decimalni koeficijenti su popularni u kladionicama kontinentalne Evrope, Kanade, Novog Zelanda i Australije. Stoga su decimalni koeficijenti su poznati i kao „evropski koeficijenti“ ili „kontinentalni koeficijenti”.

Decimalni koeficijenti su prikazani kao decimalni brojevi.

Potencijalni dobitak opklada izraženih decimalnim koeficijentima se računa množenjem uloga i decimalnog koeficijenta.

Primer: opkladom sa ulogom od 10 € na određenu decimalnu kvotu (npr. 1,44), vaš dobitak se računa množenjem uloga i  odigranog koeficijenta – 10 € x 1,44 = 14,40 €

Frakciona kvota (koeficijent)

Frakciona kvota –  kao što im samo ime kaže, predstavljeni su u obliku frakcije ili razlomaka (npr.  4/9). Frakcioni koeficijent 4/9 u ovom slučaju odgovara kvoti 1,44 u decimalnom zapisu. Frakcioni koeficijenti su oblik koji je najčešće u upotrebi u Velikoj Britaniji. Frakcione kvote je najlkaše razumeti ako upamtimo jednostavno pravilo: broj u imeniocu je jednak ulogu, a broj u deliocu je jednak profit. U ovom slučaju (4/9) to bi značilo da za 9 uloženih jedinica, u slučaju dobitne opklade imate profit od 4 jedinice (unita).

Kako izgledaju frakcioni koeficijenti analogni decimalnim koeficijentima sa prethodne slike, za isti meč možete videti na slici ispod.

Svaki frakcioni koeficijent se može pretvoriti, ukoliko je to potrebno, u odgovarajući decimalni koeficijent po formuli: frakcioni koeficijent + 1.

U ovom slučaju frakcioni koeficijent od 4/9 pretvaramo u decimalni koeficijent po formuli  4/9 + 1 = 0,44 + 1 = 1,44.

 

Američka kvota (koeficijent)

Američka (moneyline) kvotasu najčešći oblik koeficijenata koji se sreće u američkim kladionicama. Američki koeficijenti su jedinstveni po tome što mogu imati pozitivnu ili negativnu vrednost, označenu sa predznakom + ili -. Kod njih je specifično da decimalna kvota od 2,00 se označava sa +100 ili (-100), ili jednostavno 100 (bez predznaka) i naziva se EVEN. U zavisnosti da li je ponuđeni koeficijent na neku igru veći ili manji od EVEN-a (tj. decimalne kvote 2,00) govorimo o pozitivnim ili negativnim američkim koeficijentima:

Pozitivni američki koeficijenti – govore koliko novca možete osvojiti sa ulogom od 100$. Pozitivni američki koeficijenti imaju predznak + ispred broja, i primenjuju se kada želi da se iskaže kvota veća od EVEN (2,00).

Negativni američki koeficijenti – govore koliko novca je potrebno uložiti da bi ostvarili profit od 100$. Negativni američki koeficijenti imaju predznak – ispred broja, i primenjuju se kada želi da se iskaže kvota manja od EVEN (2,00). Tako na primer američka kvota od -225 označava u ovom slučaju da je neophodno uložiti 225$ da bi se ostvario profit od 100$.

Konverzija američkog koeficijenta u decimalni koeficijent se vrši tako po formulama:

pozitivni američki koeficijent/100 + 1 (u ovom primeru: + 650/100 + 1 = 7,50), ili

100/negativni američki koeficijent + 1 (u ovom primeru: – 225/100 + 1 = 0,44 + 1 = 1,44)

Azijski koeficijenti

Postoji još nekoliko vrsta koeficijenata – koji su retko zastupljeni u kladionicama na našim prostorima. Uglavnom su specifični za azijsko tržište i to su: kineski, malezijski i indonežanski koeficijenti. Ove tipove koeficijenata nemaju sve kladionice, već prvenstveno kladionice prilagođene za azijsko tržište.

Kineski koeficijenti – poznati su i kao „Hong Kong koeficijenti”. Kako im samo ime kaže rasprostranjeni su u prvenstveno u Aziji i predstavljaju najpopularniji oblik koeficijenata tamo.  Kineski koeficijent pokazuje koliki se profit ostvaruje po jedinici uloga (unitu). Tako bi se za decimalni koeficijent od npr. 1,44 u našem primeru – kineski koeficijent iznosio 0,44 – što će reći da ulogom od jednog unita, ostvarujemo profit od 0,44 unita. Ovde takođe vidimo da jednostavnim dodavenjem +1 na vrednost kineskog koeficijenta od 0,44 možemo dobiti odgovarajući decimalni koeficijent, na koji smo i navikli.

Malezijski koeficijenti – takođe još jedna vrsta koeficijenata prisutna na azijskom tržištu. Malezijski koeficijenti analogno američkim koeficijentima – mogu biti pozitivni i negativni. Pozitivni pokazuju eventualni dobitak po jedinici uloga (i koriste se za kvote veće od 2,00), dok negativni malezijski koeficijenti pokazuju koliko je jedinica (unita) potrebno uložiti da bi se ostvario dobitak od 1 unita.

Indonežanski koeficijenti – treći oblik koeficijenata prisutan takođe u azijskim kladionicama. Indonežanski, poput američkih, mogu biti negativni ili pozitivni. Indonežanski koeficijenti (podeljeni sa 100) pokazuju istu vrednost kao američki – dakle, američkom koeficijentu od npr.  +800 odgovara indonežanski koeficijent +8. Pozitivne i negativne vrednosti kvota se primenjuju istom logikom, kao i kod američkih koeficijenata.

Ispod možete videti i uporednu tabelu svih gore navedenih vrsta koeficijenata, sa podrazumevanom verovatnoćom ishoda – u prvoj koloni, na osnovu datih kvota.

konverzija-kvota