Svi posetioci (u daljem tekstu: korisnici) sajta se mole da pročitaju uslove korišćenja sajta ivanzna.com (u daljem tekstu: sajta). Savetujemo Vam da povremeno pročitate uslove korišćenja i politiku o privatnosti posetilaca sajta, kako bi bili upoznati sa eventualnim promenama istih.

Opšte odredbe – uslovi korišćenja

Ispod navedeni uslovi i odredbe se primenjuju na sve korisnike sajta. Smatra se da ste kao korisnik prilikom svog prvog pristupa sajtu, odnosno početkom upotrebe sajta, upoznati sa njegovim sadržajem i u celosti razumete i prihvatate svoja prava i obaveze, a u vezi sa upotrebom sajta ivanzna.com. Ukoliko ne prihvatate bilo koju odredbu, dole navedenu, iz “Uslova korišćenja i odricanje od odgovornosti” molimo Vas da ne koristite stranicu ivanzna.com

Odricanje od odgovornosti

Urednici sajta nastoje u svakom trenutku osigurati kvalitet, ispravnost i pravodobnost podataka i usluga navedenih na sajtu. Urednici sajta ne mogu garantovati tačnost ili prikladnost podataka i drugih usluga na sajtu. Sve informacije na sajtu su isključivo informativnog karaktera i neobavezujuće u bilo kom pogledu prema korisniku. Svaka informacija je objavljena u dobroj nameri, iz javno dostupnih informativnih izvora ili ličnog iskustva.

Na korišćenje pojedinih usluga se mogu primeniti posebne odredbe o kojima će korisnici biti posebno obavešteni na adekvatan način.

Ukratko, sve usluge, svi linkovi, materijali, te funkcionalnosti sajta, kao i njegov sadržaj u potpunosti se pružaju korisnicima isključivo na način na koji su dostupni. Sajt ne snosi odgovornost za eventualne posledice ili štetu bilo koje vrste prouzrokovane korisnicima ili trećim licima, koja može nastati iz korišćenja sajta, tumačenja sadržaja navedenih na sajtu i sl.

Sajt ne može da garantuje ni u jednom pogledu, da će sadržaj sajta uvek biti dostupan i raspoloživ, te da neće sadržati greške, viruse, crve i druge programe koji bi mogli prouzrokovati štetu korisnicima sajta ili trećim licima.

Stoga se smatra da svaki korisnik izričito prihvata korišćenje sajta (i svih njegovih sadržaja) na sopstvenu odgovornost.

 

Pravo izmene sadržaja i dopune opštih odredbi – uslova korišćenja

Sajt zadržava pravo izmene ili dopune ovih opštih odredbi, jednostrano, u bilo koje vreme i bez posebne najave. Stoga se savetuje da korisnici povremeno ponovo pročitaju uslove korišćenja – opšte odredbe, kako bi bili blagovremeno upoznati sa eventualnim dopunama ili izmenama. Smatra se da ste korišćenjem sajta pre i nakon bilo kakvih izmena ili dopuna ovih opštih odredbi u celosti upoznati sa njihovim sadržajem, te da ih razumete i prihvatate.

ivanzna.com zadržava pravo izmeniti sadržaj, izgled ili lokaciju sajta, kao i usluga, jednostrano, na bilo koji način, u bilo koje vreme i bez prethodne najave.

Sajt ne snosi odgovornost za moguću štetu (bilo koje vrste) koja bi mogla nastati korisnicima ili trećim osobama, upotrebom (i u vezi sa) informacijama na sajtu.

 

Linkovi ka spoljnim internet stranicama

Sajt može sadržati linkove ka drugim internet stranicama. Linkovi su uvek posebno obeleženi kada god to omogućava način njihove objave, odnosno upotrebe.

Objavljivanjem linkova na sajtu ne znači da potvrđujemo, odobravamo, preporučujemo, reklamiramo ili na drugi način podržavamo na njima dostupne informacije, navode ili činjenice, izražene stavove, mišljenja ili zaključke.

Ne vršimo kontrolu niti nadzor nad sadržajima dostupnim putem linkova sa našeg sajta. Stoga sajt ne može garantovati za tačnost, istinitost, poreklo, sadržaj ili dostupnost podataka na spoljnim sajtovima do kojih linkovi vode.

Sledom gore navedenog ne snosimo nikakvu vrstu odgovrnosti za eventualnu štetu (bilo koje vrste) koja bi mogla biti prouzrokovana objavljivanjem, uklanjanjem ili korišćenjem bilo kog linka sa sajta. Ovim se posetilac (korisnik sajta) smatra upoznatim za pouzdanje u bilo koji sadržaj dostupan na sajtu ili putem linka snosi sopstvenu odgovornost (u svakom smislu).

 

Autorska prava i prava intelektualnog vlasništva

Sav sadržaj dostupan putem sajta, u bilo kom obliku, a posebno tekstovi, fotografije, slike, crteži, dijagrami, grafikoni, kao i audio i video materijal i sl., zaštićeni su autorskim pravom i pravima intelektualnog vlasništva u skladu sa važećim pravnim propisima.

Svi korisnici snose sopstvenu odgovornost za upotrebe, kao i zloupotrebe autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva nad sadržajem koji je deo sajta mojakladionica.com i njegovih vlasnika.

Nije dopušteno protivno gore navedenoj zabrani, ili bez prethodnog pisanog dopuštenja sajta, u komercijalne svrhe:

  • menjati, prilagođavati, prerađivati, prevoditi ili stvarati izvedena dela iz bilo kog dela sajta ivanzna.com
  • preuzimati (download-ovati), umnožavati, kopirati, distribuirati, iznajmljivati, davati na korišćenje, objavljivati, saopštavati neovlaštenim trećim osobama ili široj javnosti ili na bilo koji drugi način neovlašteno koristiti sadržaj i usluge sajta ivanzna.com

Namerna ili nenamerna zloupotreba sadržaja sajta u smislu povrede autorskih prava i intelektualnog vlasništva, povlači za sobom pravo na pravno gonjenje pojedinca.

 

Završna odredba

Sve gore navedeno stupa na snagu od trenutka pisanja “Uslovi korišćenja i odricanje od odgovornosti” (16.12.2016.) i primenjuje se do daljnjeg i eventualnog izdavanja novih opštih odredbi o uslovima korišćenja i odricanju od odgovornosti.