Sistemi – broj kombinacija

Sistemsko klađenje se zasniva na jednoj ili više sistemskim kombinovanih opklada. Najveća prednost sistemskog klađenja (sistemskih opklada) je činjenica da je moguće ostvariti profit i u slučaju jednog ili više promašaja (zavisno od vrste sistemske opklade).

Tablica ispod pokazuje ukupan broj kombinacija u različitim vrstama sistema. Horizontalni red brojeva (1-20) u sivim poljima označava ukupan broj parova na koje se kladite, a vertikalni red brojeva (1-20) sa desne strane označava minimalni broj pogodaka u sistemu. Tablica pokazuje maksimalan broj kombinacija za sisteme sa maksimalno 20 parova.

tablica broj kombinacija


Primer: Primer za izračunavanje ukupnog broja kombinacija u sistemu „2 od 5“ – za minimalni dobitak je neophodno 2 pogođena para, od ukupno 5 na tiketu, prema tabeli se može videti da u ovom sistemu ima ukupno 10 kombinacija.

Ukoliko pogodite svih 5 opklada u sistemu „2 od 5“ – dobitno je svih 10 kombinacija. Mogući promašaj svakog od odigranih 5 parova smanjuje broj dobitnih kombinacija. Tako u slučaju 4 pogođena događaja u ovom sistemu, za ukupan broj parova se uzima 4 (5-1), pa ukupan broj dobitnih kombinacija iznosi 6. U slučaju 3 pogođena događaja u ovom sistemu (5-1-1), ukupan broj dobitnih kombinacija iznosi 3. U slučaju 2 pogođena događaja, uz 3 promašena (5-1-1-1) (što je i minimum ovog sistema „2 od 5“) broj dobitnih kombinacija je 1.