Western Union

Western Union je svetska kompanija koja korisnicima svojih usluga obezbeđuje brz i siguran transfer novca. Putem Western Union-a slanje novca traje svega nekoliko minuta.

Slanje novca preko Western Union-a

Da bi ste uplatili novac preko Western Union-a potrebno je da odete na neku od uplatnih lokacija (banka, pošta ili Western Union filijala). Novac se šalje isključivo u domaćoj valuti, a primalac prima novac u svojoj domaćoj valuti zemlje u kojoj se nalazi.

Za slanje novca su Vam potrebni sledeći dokumenti i informacije:

  1. Važeća lična karta
  2. Ime zemlje u koju šaljete novac
  3. Ime i prezime osobe kojoj šaljete novac
  4. Adresa primaoca

Od službenika na šalteru dobićete kontrolni broj transfera (MTCN) koji je potrebno da saopštite osobi kojoj šaljete novac, kao i tačan iznos koji šaljete.

Punu cenu transfera novca preko Western Union-a snosi pošiljaoc. Cenu transfera novca možete da vidite na sajtu Western Union-a za Vašu zemlju:

Primanje novca preko Western Union-a

Da bi ste primili novac preko Wester Union-a, potrebno je da odete na neku od uplatnih lokacija (banka, pošta ili Western Union filijala).

Za primanje novca su Vam potrebni sledeći dokumenti i informacije:

  1. Važeća lična karta
  2. MTCN kod
  3. Iznos koji očekujete
  4. Ime i prezime osobe od koje primate novac
  5. Ime zemlje iz koje primate novac