PayPal

PayPal je servis koji služi za plaćanje i transfer novca preko interneta. Pomoću PayPal-a, korisnici mogu prebacivati novac na račune drugih korisnika PayPal-a, plaćati na mnogobrojnim internet web stranicama i vršiti kupovinu na eBay aukcijama.
Postoje 2 vrste PayPal naloga:

  1. Lični (individual)
  2. Poslovni (business)

Registracija na PayPal

Da bi se uspešno registrovali na PayPal potrebno Vam je sledeće:

  1. Platna kartica za internet (kreditna ili debitna) sa CVV kodom
  2. Email adresa
  3. Adresa stalnog boravka

1. Pravljenje korisničkog naloga na PayPal

Registraciju počinjete tako što će te posetiti PayPal sajt na adresi paypal.com i kliknuti u gornjem desnom uglu na Sign Up. Na Sign Up stranici izaberite Vašu zemlju, a zatim izaberite vrstu naloga koji želite da napravite.
Pogledajte sliku stranice: Sign Up Cro – Sign Up BiH

Popunite PayPal registracioni formular sa Vašim informacijama.Vrlo je bitno da unesete ispravne podatke kako bi prošli sve PayPal verifikacije. CVV ili Card Verification Value se nalazi na zadnjoj strani platne kartice i predstavlja zadnja 3 broja od 7 brojeva. Kada se uspešno regustrujete, moćete da pristupite Vašem nalogu.

Privatni podaci su sklonjeni radi sigurnosti

Privatni podaci su sklonjeni radi sigurnosti

2. Verifikacija Vaših podataka

Postoje 3 različite verifikacije koje ćete morati proći da bi ste uspešno otvorili Vaš PayPal nalog:

  1. Verifikacija email adrese
  2. Verifikacija platne kartice
  3. Verifikacija adrese boravišta

Verifikacija email adrese je najjednostavnija i da bi ste je prošli dovoljno je da kliknete na link u email-u koji će Vam poslati PayPal.

Verifikacija platne kartice se sastoji od procesa gde Vam PayPal uplati 2 mala iznosa na račun. Cifre tih iznosa čine kod za verifikaciju koji ćete uneti kada se budete prvi put ulogovali.

Zadnja verifikacija je verifikacija adrese boravišta koja traži od Vas da faksom pošaljete dokaz da prebivate na unetoj adresi. PayPal predlaže slanje mesečnog izveštaja za Vaš račun koji je registrovan preko platne kartice na PayPalu. Račun mora biti novijeg datuma i sa jasno vidljivom Vašom adresom i imenom (ne može da bude račun za mobilni telefon).

Dodavanje novca na PayPal nalog

Kada ste uspešno prošli sve verifikacije, moćete da uplatite sredstva na Vaš novi PayPal nalog.

Prenos novca

Prenos novca na PayPal nalog se sastoji iz 2 koraka:

Kliknite na meni „Add Funds“ i klknite na sledećoj stranici kliknite na Continue
Iz padajuće liste odaberite platnu karticu sa koje želite da uplatite novac i unesite željeni iznos i kliknite na „Continue“

Uplata novca na PayPal nalog obično traje 5-7 radnih dana.

Povlačenje novca sa PayPal naloga

Povlačenje novca sa PayPal se sastoji takođe od 2 koraka:

Kliknite na meni „Withdraw“ i na sledećoj stranici kliknite na Withdraw funds to your bank account
Unesite željeni iznos, izaberite bankovni račun iz padajućeg menija i kliknite na Continue

Transfer novca sa PayPal naloga obično traje 2-3 radna dana.