Online plaćanje

Za plaćanje preko interneta potrebna Vam je debitna ili kreditna kartica. Najbolja kartica za plaćanje preko interneta je Visa kartica (kreditna ili debitna), jer je prihvaćena na svim web sajtovima. Ukoliko nemate Visa karticu, Mastercard, American Express (Amex) i Discover su takođe prihvaćene od strane većine sajtova. Ako imate Visa i neku drugu karticu, preporuka je da koristite Visa karticu za plaćanje.

Vrste računa

Postoje dve vrste računa:

  1. Račun u domaćoj valuti (dinarski, kunski, km, itd…)
  2. Devizni račun (evro, dolar, funta, itd…)

Kako bi izbegli nepotrebne devizne troškove banke, preporučljivo je da otvorite devizni račun. Ako imate, možete koristiti račun u domaćoj valuti, ali će Vam banka uzimati dodatne provizije ako plaćate u drugoj valuti.

Devizni račun birajte u zavisnosti od valute u kojoj nameravate da plaćate preko interneta. Ukoliko kupujete iz Evrope, preporučljivo je da otvorite evro devizni račun. Ako kupujete iz Amerike, otvorite dolarski devizni račun. Isto važi za ostale regije, ali ova dva devizna računa obuhvataju najveći procenat kupovine preko interneta. Ako Vam je potrebno, možete otvoriti i evro i dolarski devizni račun.

Otvaranje deviznog računa

Devizni račun možete besplatno otvoriti u bilo kojoj komercijalnoj banci. Za otvaranje računa nema starosne granice, potrebno Vam je lična karta, i u nekim bankama dokaz o zaposlenju. Ceo proces traje manje od pola sata. Od banke ćete dobiti pismene instrukcije kako da koristite račun (kako da vršite uplatu i isplatu novca sa računa u bilo kojoj zemlji). Za kupovinu preko interneta potrebno je od banke zatražiti Visa karticu koju će banka vezati za Vaš račun.

Plaćanje preko interneta

Pri plaćanju preko interneta u različitoj valuti od Vašeg deviznog računa, očekujte određene devizne provizije koje će Vam naplatiti Vaša banka (u zavisnosti od banke do banke). Na primer: Imate evro devizni račun, a plaćate nešto u dolarima, Vaša banka će naplatiti transakciju po svome internom deviznom kursu na taj dan, koji je nepovoljan, ali je i takvo plaćanje opet isplativije nego da plaćate sa računa u domaćoj valuti.

Pri unosu detalja sa kartice, potrebna su 3 glavna elementa kako bi transakcija bila uspešna:
1. Glavni broj kartice
2. Datum kada kartica ističe
3. Zadnja 3 broja sigurnosnog koda (koji možete naći na zadnjoj strani kartice)

Postoji mogućnost da će Vas neke web stranice tražiti detalje poput datuma rođenja, adrese, broja telefona, itd. Ukoliko su ti detalji obavezni, biće označeni zvezdicom (*).

Bezbednost pri online plaćanju

Moderne internet transakcije su veoma sigurne i male su šanse da će Vas bilo ko prevariti. Banke imaju više mehanihizama zaštite, ali da bi ste bili 100% sigurni, najbolje Vam je da držite minimalnu sumu novca na računu sa kojim plaćate preko interneta. Drugim rečima, kada nešto želite da platite preko interneta, na račun uplatite tačan iznos ili malo više para od potrebnog iznosa (ukoliko plaćate u drugoj valuti).

Ako želite da proverite sve transakcije obavljene na Vašem računi, imate 2 opcije:

  1. Poziv korisničke službe banke telefonom i
  2. Online banking (ako banka ima tu uslugu)