Fiksni profit

Sistem Fiksni profit predstavlja sistem koji Vam omogućava da uvek imate obezbeđen tačan profit.

Kako se igra sistem Fiksni profit

Sistem počinjete tako što odredite odredite profit koji želite da ostvarujete. U zavisnosti od koeficijenta tiketa, menjate ulog da bi ste uvek imali profit koji ste odredili na početku sistema. Formula za izračunavanje uloga je:

Ulog = Profit / (Koeficijent tiketa-1)

Primer sistema Fiksni profit

Odredimo željeni profit od 50€.

  1. Profit 50€ na tiket sa kvotom 2 = ulog 50€
  2. Profit 50€ na tiket sa kvotom 3 = ulog 25€
  3. Profit 50€ na tiket sa kvotom 1,7 = ulog 71,43€

Prednosti sistema Fiksni profit

Prednost sistem sa fiksnim profitom je smanjenje rizika na tiketima sa većim koeficijentima. Sistem funkcioniše tako što ćete na tikete sa velikim koeficijentom, koji sami po sebi predstavljaju rizik, ulagati male količine novca, za razliku od tiketa sa manjim koeficijentom, koji imaju veću šansu za prolaz, gde ćete ulagati veće količine novca. Ukoliko uspešno pogađate tikete sa malim kvotama, a nemate sreće sa većim kvotama, ovaj sistem je za Vas.

Mane sistema Fiksni profit

Iako je jedna od prednosti sistema ta da ulažete manje u tikete sa većim koeficijentom, to ujedno prestavlja i manu sistema. Sistem je koncipiran tako da smanjuje rizik igranja velikih kvota, a ako Vi uspešno pogađate tikete sa većim kvotama, Vaš profit će biti mnogo manji nego da ste igrali neki drugi sistem.