Fibonacci sistem

Fibonacci sistem klađenja, je sistem pozitivne progresije, a zasnovan je na Fibonaccijevom nizu. Primenom Fibonaccijevog sistema klađenja, u slučaju promašaja povećavate sledeći ulog, prateći formulu Fibonaccijevog niza.

Fibonaccijev niz glasi: (0), 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21…

Svaki sledeći broj u Fibonaccijevom nizu jednak zbiru prehodna dva broja (npr. Broj 3 je zbir 2+1, 13 je zbir 8+5 i tako dalje).

Kako se igra Fibonacci sistem

Prvi korak je da odredite početni ulog. Preporučeno je da počnete sa manjim iznosima, kao početnim ulogom, jer iako je Fibonacci ima blaži rast uloga od Martingale sistema, u slučaju dugog niza promašaja, možete se dovesti u situaciju da će sledeći ulog biti previsok. Dakle, u Fibonaccijevom sistemu primenjujete sistem uloga kao kod Martingale-a – igrate sa početnim ulogom (koji ste Vi odredili), I ostajete na njemu, sve dok pogađate. Čim se dogodi promašaj, sledeći ulog Vam raste prema formuli Fibonaccijevog niza. Vaš početni ulog odgovara vrednosti 1 u Fibonaccijevom nizu (0 preskačete), a svaki naredni ulog u slučaju promašaja prati rast po Fibonaccijevom nizu, u slučaju pogodka (niza pogodaka)  nastavljate sa početnim ulogom. Konkretan primer upotrebe Fibonaccijevog sistema možete videti ispod.

Primer Fibonacci sistema

Odredimo početni ulog od 10 €

  1. TIket sa ulogom 10€. (pogodak)
  2. TIket sa ulogom 10€. (promašaj) – Posle prvog promašaja počinjete Fibonačijev niz (0+početni ulog)=10€
  3. TIket sa ulogom 10€. (pogodak)  – Pogodak, vraćate ulog na početni.
  4. TIket sa ulogom 10€. (promašaj) – Počinjete fibonačijev niz (0+početni ulog)=10€
  5. TIket sa ulogom 10€. (promašaj) – Nastavljate fibonačijev niz – (početni ulog+početni ulog)=20€
  6. TIket sa ulogom 20€. (promašaj) – Nastavljate fibonačijev niz – 10+20 = 30€
  7. TIket sa ulogom 30€. (promašaj) – Nastavljate fibonačijev niz – 30+20 = 50€
  8. TIket sa ulogom 50€ …

Na ovom primeru od 8 odigravanja, možete videti sporiji rast uloga, nego što bi to bio slučaj kod Martingale-a. Naročito u nizu promašaja (koraci 5-7.), ulog na 4. promašaju iznosi 3 početna uloga, dok bi u Martingale sistemu iznosio 8 početnih uloga, za isti primer.

Prednosti Fibonacci sistema

Jedna od glavnih prednosti Fibonaccijevog sistema je blaži rast uloga, nego u slučaju primene Martingale sistema i relativno jednostavan šablon po kome se igra, prateći Fibonaccijev niz brojeva.

Mane Fibonacci sistema

Kao i svaki sistem pozitivne progresije, i Fibonacci zahteva da pažljivo odredite vrednost početnog uloga, jer u slučaju dužeg niza promašaja, naredni ulog može prevazići vrednost Vaše banke za klađenje.