Azijski hendikep

1. Azijski hendikep – objašnjenje i primeri azijskog hendikep

Azijski hendikep je termin koji se odnosi na sportsko klađenje. Azijski hendikep je specifično ime dobio po geografskom poreklu igre – Azija (Indonezija). Azijski hendikep je početkom 21. veka postao izuzetno popularan širom sveta, i vrlo brzo se našao kao deo standardne ponude većine svetskih kladionica. Osnovni princip azijskog hendikepa je da su timovi hendikepirani u odnosu na trenutnu formu (snagu). Po pravilu jači tim (favorit) je uvek hendikepiran sa negativnim azijskim hendikepom (-), dok je slabiji tim u duelu hendikepiran pozitivnim azijskim hendikepom (+).

Azijski hendikep je prvenstveno postao popularan kod klađenja na fudbalske mečeve. U tom slučaju je vrednost hendikepa iskazana u golovima prednosti. U slučaju fudbalskim mečeva se jači tim (favorit), uvek hendikepira sa negativnom vrednošću (-), a slabijem timu se daje prednost u određenom broju golova.

Danas se azijski hendikep kao način sportskog klađenja izuzetno popularizovao, i proširio na ostale sportove. Tako danas u ponudi vodećih evropskih i svetskih kladionica možete odigrati azijski hendikep i na tenis, košarku, američki fudbal i sl.


Pregled sadržaja stranice Azijski hendikep:

 


1.1 Šta je azijski hendikep?

Definicija azijskog hendikepa – Pojam azijski hendikep često samo po sebi deluje konfuzno, i mnogima nejasno. Pravila, granice, i predznaci +/- deluju konfuzno. Međutim, sama igra je vrlo jednostavna, kada shvatite osnovna pravila. Pravila su univerzalna i primenjiva su na sve sportove gde je azijski hendikep prisutan. Ovde ćemo Vam pokušati razjasniti azijski hendikep na vrlo jednostavan način. Bitno je nekoliko činjenica:

 • Samo dva moguća ishoda! – azijski hendikep ima samo dva moguća ishoda – pobedu favorita (jači tim) ili pobedu slabijeg tima. Nerešen rezultat ne postoji.
 • Vrednost azijskog hendikepa – ili visina azijskog hendikepa je vrednost u golovima (kod fudbala), koševima (košarka) koju propisuje kladionica za određeni meč.
 • Jači tim (favorit) se UVEK hendikepira negativno (-) sa određenom vrednosti azijskog hendikepa. Slabiji tim se UVEK hendikepira pozitivno (+)

Ukratko, ovo su jedine 3 činjenice koje su Vam neophodne da bi razumeli azijski hendikep. Uz tabelu vrednosti azijskog hendikepa, poštujući gore navedena pravila, vrlo jednostavno možete i sami shvatiti ishode za sve vrednosti azijskog hendikepa.

1.2. Prednost azijskog hendikepa

Najvažnija činjenica i najveća prednost azijskog hendikepa je što smanjuje broj mogućih ishoda na jednom meču. Tako za razliku od tradicionalnog klađenja kod koga imate uvek tri moguća ishoda 1, X, 2, kod azijskog hendikepa imate samo dva moguća ishoda – 1,2. Dakle nema nerešenog ishoda. Upravo ova činjenica, da Vam je matematička verovatnoća pogotka povećana sa 33,3% (kod tradicionalnog klađenja) povećana na 50% je ono što je azijski hendikep učinilo popularnim!

 

1.3 Azijski hendikep – podela i vrste azijskog hendikepa

Podela azijskog hendikepa je izvršena isključivo prema visini granice hendikepa koji je postavljen. Na primer, ukoliko govorimo o azijskom hendikepu pri klađenju na fudbal, moguće je da u ponudi postoje granice azijskog hendikepa od 0 golova, 0,25 gola, 0,5 gola, 0,75 gola, 1 gola, 1,25 gola, 1,5 gola, 1,75 gola, 2 gola.. Sve ili neke od ponuđenih granica, kako smo već spomenuli postavlja kladionica po određenim kvotama. Za svaku od ponuđenih granica uvek se možete kladiti na favorita ili slabiji tim, po ponuđenoj kvoti.

1.3.1. Azijski hendikep 0 – Draw no bet

Azijski hendikep sa granicom 0 je poznat u nekim kladionicama i kao igra Draw No Bet. Kao što samo ime kaže, ukoliko je meč na koji ste se kladili završen nerešenim rezultatom, ulog se vraća. U slučaju da tim na koji ste se kladili pobedi – opklada je dobitna. Ukoliko tim na koji ste se kladili izgubi – opklada je gubitna.

1.3.2. Azijski hendikep 1 (i azijski hendikep sa celim vrednostima >1)

Azijski hendikep sa granicom 1 se najčešće sreće u ponudi. Poznat je i samo kao „hendikep“ od ranije. Kod ove vrednosti azijskog hendikepa, u slučaju klađenja na fudbal, favorit se hendikepira sa -1 golom. Ovo praktično znači da ukoliko se kladite na pobedu favorita, sa azijskim hendikepom -1, neophodno je da favorit ostvari pobedu sa bar 2 ili više golova razlike da bi opklada bila dobitna. U slučaju pobede favorita sa 1 golom razlike, nerešenog ishoda ili pobede autsajdera – opklada je gubitna.

Nekada su u ponudi i azijski hendikep sa vrednostima -2, -3, -4 i veći. Veće vrednosti se često viđaju u ponudi u susretu izrazitih favorita i izuzetno slabih ekipa, gde kladionica predviđa ubedljivu pobedu favorita (npr. fudbalski meč Nemačka – Andora). Pravila za azijski hendikep sa celim vrednostima većim od 1 su analogna gore navedenim pravilima za azijski hendikep 1, samo što je granica veća. Na primer, u slučaju vrednosti AH -2, neophodno je da favorit ostvari pobedu sa 3 ili više golova razlike da bi opklada bila dobitna. U slučaju pobede sa 2 ili 1 golom razlike, kao i nerešenog ishoda ili pobede autsajdera – opklada je gubitna.

1.3.3. Azijski hendikep 0,5

Azijski hendikep sa granicom od 0,5 u klađenju na fudbalski meč daje slabijoj ekipi „pola gola“ prednosti (+0,5), ili drugačije rečeno hendikepira favorita na meču za „pola gola“ (-0,5). Ovo znači, da je ukoliko ste se kladili na favorita svaka pobeda sa 1 ili više golova dobitna. Gubitnu opkladu nose nerešen ishod, kao i svaka pobeda autsajdera.

Pravila za granicu od 0,5 se primenjuju analogno i kod azijskog hendikepa vrednosti 1,5 , 2,5 , 3,5 i većih. Na primer, kod vrednosti 1,5 slabijoj ekipi se daje 1,5 gol prednosti (+1,5), ili drugačije rečeno favorit se hendikepira za 1,5 gola (-1,5). U ovom slučaju ako ste se kladili na favorita, svaka pobeda sa 2 ili više golova nosi dobitak. Gubitna opklada je u slučaju pobede sa samo 1 golom razlike, nerešenim ishodom ili bilo kom pobedom autsajdera.

1.3.4. Azijski hendikep 0,25

Ovaj tip azijskog hendikepa sa četvrtinom gola (0,25) je malo kompleksniji nego prethodna dva primera hendikepa sa celim i polovinom gola. Azijski hendikep sa četvrtinom gola, u zavisnosti od kladionice, možete videti kao označen na jedan od sledećih načina: (0, 0,5), (1/4), ili najčešće (0,25).

Specifičnost azijskog hendikepa 0,25 je da se prilikom opklade na ovaj hendikep, uplata se deli na dva dela.  Ova granica AH se nalazi po prirodi između AH 0 i AH 0,5 koji su opisani već gore u tekstu. Ovo praktično znači da će Vaša uplata na AH 0,25 biti podeljena ravnopravno na 2 dela: pola uloga na AH 0, a pola na AH 0,5. Deoba uloga kod 0,25 granice se tretira kao dve pojedinačne opklade (na AH0 i AH 0,5) sa polovinom ukupnog uloga,

Zbog ove kompleksnosti oko raspodele uloga opklade sa granicom azijskog hendikepa 0,25 – moguća su 4 ishoda:

 1. Puni dobitak (dobitak na obe polovine podeljenog uloga, ako su ispunjeni pojedinаčni uslovi za AH 0,5 i AH 0)
 2. Delimični dobitak (dobitak na jednu polovinu uloga, i povrat druge polovine uloga)
 3. Polovični gubitak (povrat na jednu pologinu uloga, i gubitak druge polovine uloga)
 4. Potpuni gubitak (gubitak na obe polovine podeljenog uloga, kada nije ispunjen ni jedan pojedinačni uslov za AH 0,5 i AH 0)

Iako nešto kompleksniji azijski hendikep sa granicom 0,25 je vrlo zahvalan za klađenje. U slučajevima kada je po Vašoj proceni AH 0 mali, a AH 0,5 rizičan – između je AH 0,25 koji pokriva polovinom uloga oba od njih. Njegova prednost se ogleda u tome što Vam omogućava veću sigurnost uloga, mogućnost povrata polovine ukupnog uloga, čak i u slučaju promašaja!

Primena četvrtinskog azijskog hendikepa je moguća i u oblicima 1,25 , 2,25 i većim. Pravila podele uloga se primenjuju analogno i na veće granice. Na primeru AH 1,25 – polovina uloga ide na AH 1, a druga polovina na AH 1,5. Kod 2,25 – polovina uloga ide na AH 2, a druga polovina na AH 2,5 itd.

1.3.5. Azijski hendikep 0,75

Azijski hendikep sa granicom od 0,75, je označen u zavisnosti od kladionice kao AH 0,75 (0,5 , 1), ili 3/4.

Kao što je i slučaj sa AH 0,25 koji je opisan iznad i opklada na azijski hendikep sa granicom od 0,75 se sastoji praktično iz dve opklade. Ovde se polovina uloga deli na AH 0,5 i AH 1 koji su opisani gore u tekstu. Opkladom na AH 0,75 praktično pola uloga stavljate na AH 0,5, a drugu polovinu na AH 1.

Kao i kod AH 0,25 te polovine uloga se tretiraju kao dve pojedinačne opklade, pa su opet moguća 4 ishoda:

 • Puni dobitak (dobitak na obe polovine podeljenog uloga, ako su ispunjeni pojedinаčni uslovi za AH 1 i AH 0,5)
 • Delimični dobitak (dobitak na jednu polovinu uloga, i povrat druge polovine uloga)
 • Polovični gubitak (povrat na jednu pologinu uloga, i gubitak druge polovine uloga)
 • Potpuni gubitak (gubitak na obe polovine podeljenog uloga, kada nije ispunjen ni jedan pojedinačni uslov za AH 1 i AH 0,5)

U slučajevima kada je po Vašoj proceni AH 0,5 mali, a AH 1 suviše rizičan – između je AH 0,75 koji pokriva polovinom uloga oba od njih.

Primena AH 0,75 je moguća i u oblicima 1,75 , 2,75 i većim. Pravila podele uloga se primenjuju analogno i na veće granice. Na primeru AH 1,75 – polovina uloga ide na AH 1,5 a druga polovina na AH 2. Kod 2,75 – polovina uloga ide na AH 2,5 a druga polovina na AH 3 itd.

2. Azijski hendikep – u primerima:

2.1. Azijski hendikep 0 (AH0) ili Draw No Bet

Pobeda tima na koji ste stavili ulog, bilo kojim rezultatom Vam donosi dobitak. U slučaju bilo kog nerešenog rezultata ulog se vraća. U slučaju poraza tima na koji ste stavili ulog, opklada je gubitna.

2.2. Azijski hendikep sa celim golom (+/- 1)

Ovo je varijanta azijskog hendikepa gde se ekipa hendikepira sa celim golom(vima) prednosti. Hendikep može da bude 1, 2,3… U slučajevima azijskog hendikepa sa celim golom, uzmimo sledeći primer susreta Celtic – Hibernian:

Celtic-11,86
Hibernian+11,90

Ukoliko odigrate na Celtic, sa azijskim hendikepom -1, da bi ostvarili dobitak neophodna vam je pobeda Celtica od 2 ili više golova razlike (2:0, 3:1, 4:2…). U slučaju pobede Celtica sa jednim golom razlike, na primer 1:0, važeći rezultat sa azijskim hendikepom je 0:0 (oduzimate Celticu 1 gol) – vraća vam se uplaćeni iznos (tj. važeća kvota za ovaj par je 1,00). Za svaki nerešen ishod, ili pobedu Hiberniana (pri odigranom azijskom hendikepu od -1 na Celtic) – opklada je gubitna.

U slučaju odigravanja na azijski hendikep +1 (na Hibernian), važi sve obrnuto nego u prošlom slučaju. Opklada je dobitna pri svakom nerešenom rezultatu ili pobedi Hiberniana (na konačni rezultat se dodaje +1 gol Hiberniana, pri čemu je opklada dobitna).

Za azijski hendikep sa 2 gola pravila analogna hendikepu sa 1 golom razlika.

2.3. Azijski hendikep sa polovinom gola (+/- 0,5)

Suština azijskog hendikepa od +/- 0,5 je da se jednoj od ekipa daje „pola“ gola prednosti. Azijski hendikep od 0,5 (+/-) se izbegava mogućnost nerešenog ishoda u ovoj opkladi. Primer azijskog hendikepa sa polovinom gola prednosti, susret Inter – Roma:

Inter-0,51,97
Roma+0,51,92

U slučaju „polovičnog“ azijskog hendikepa, ukoliko se odigrali na pobedu Intera sa azijskim hendikepom od -0,5 po kvoti 1,97 znači da vam je neophodna pobeda Intera sa bilo kojim rezultatom (1 ili više golova razlike). Hendikep koji se u startu oduzima ekipi Intera je -0,5 gola (što znači da je rezultat pre početka utakmice Inter – Roma (-0,5 : 0). Pobedom od 1:0, ili svakom većom pobedom Inter „pokriva“ hendikep od početnih -0,5. (Tako npr. pobedom od 1:0 Intera  sa uzetim u obzir hendikepom od -0,5 dobijate konačni rezultat od 0,5 : 0, i opklada je dobitna). U slučaju bilo kog nerešenog ishoda (ekipe Intera i Rome postigle isti broj gola), na odigrani hendikep od -0,5 na Inter – gubite opkladu, jer će ishod sa azijskim hendikepom od -0,5 u tom slučaju biti (npr. pri rezultatu 2:2) -> 1,5:2. U slučaju bilo koje pobede Rome hendikep od -0,5 na Inter je takođe gubitan. (analogno prethodnom slučaju).

U drugom slučaju, kada odigrate npr. hendikep sa +0,5 na Romu, po kvoti 1,92, logika je slična. Za dobitnu opkladu važeći je svaki nerešen rezultat ova dva tima, kao i bilo koja pobeda Rome. (jer se Romi u ovom slučaju daje +0,5 gola prednosti).

Prethodni primer polovičnog azijskog hendikepa je uzet između timova „približno podjednake jačine“, te je stoga azijski hendikep iznosio samo +/- 0,5.  Često se u ponudi kladionica nalaze i veći polovični hendikepi (+/- 1,5; +/- 2,5) u slučajevima kada je razlika u kvalitetu i snazi timova veća. Za primer većeg polovičnog hendikepa, možemo primeniti sledeći slučaj, susret Chelsea i WBA:

Chelsea-2,51,95
WBA+2,51,75

Za tip AH Chelsea -2,5 po kvoti 1,85, dobitni su rezultati u kojima će Chelsea pobediti sa 3 ili više golova razlike (3:0, 4:1, 7:2…). Ako se utakmica završi pobedom Chelsea sa 1 ili 2 gola razlike, nerešenim ishodom ili eventualnom pobedom WBA, vaša opklada je gubitna. Dakle, dobitni su svi parovi sa pobedom Chelsea od tri ili više golova razlike, gubitni su svi parovi sa pobedom manjom od 3 gola razlike, nerešenim ishodom, ili eventualnom pobedom WBA.

Ukoliko odigrate AH na WBA +2,5 – kladite se da WBA neće izgubiti sa više od 2 gola razlike. Dakle, aktuelni i odgovarajući su vam svi rezultati osim poraza WBA sa 3 ili više golova razlike. Što znači da Vam pobeda WBA, nerešen ishod, te svaki poraz do dva gola razlike donosi dobitak.

2.4. Azijski hendikep sa četvrtinom gola (+/- 0,25)

Ovaj tip AH sa četvrtinom gola je malo kompleksniji nego prethodna dva primera AH sa celim i polovinom gola.

 Evo i praktičnog primera, susret Arsenal – Liverpool:

Arsenal-0,251,95
Liverpool+0,251,95

U slučaju da se odlučite odigrati AH na Arsenal sa -0,25, pola uplate ide na prvi deo hendikepa „0″, a pola uplate na drugi deo -0,5. Sada možete videti da je AH 0,25 „sastavljen od dva hendikepa“ – 0,5 i 0 (koje smo prethodno razjasnili, a ponašaju se kao dve pojedinačne opklade). Prvi deo hendikepa (-0,5), ima početni rezultat od -0,5:0. Drugi deo hendikepa (0 – DNB) ima početni rezultat od 0:0. Ukupan ulog na hendikep od -0,25 se deli na dva dela – polovina na -0,5  i druga polovina na 0.

Konkretno, u ovom slučaju bilo koja pobeda domaćina (ovde Arsenal) donosi dobitak (shodno pravilima za hendikep sa celim golom (ovde 0) i pravilom za polovični azijski hendikep). U slučaju nerešenog ishoda, prvi deo hendikepa (-0,5) je gubitan, dok za drugi deo hendikepa (0) sledi povrat uloga. U ovom slučaju uplata je podeljena, tako da ćete dobiti polovinu novca nazad, dok drugu polovinu gubite. Za eventualnu pobedu Liverpoola, pri Vašoj opkladi na Arsenal pri AH -0,25 tip je gubitni (gubite ulog u celini, tj. obe polovine uloga (i na AH0 i na AH 0,5)).

U nešto drugačijoj varijanti, tipu +0,25 na Liverpool, situacija je sledeća. Polovina uplate ide na hendikep 0, dok druga polovina ide na +0,5 hendikep. U slučaju pobede Liverpoola, cela uplata dobija, jer oba hendikepa prolaze (0:1 za hendikep 0, te 0:1,5 za hendikep +0,5)  (shodno pravilima AH za cele golove i pravilu za polovične AH). U slučaju nerešenog ishoda, vraća vam se deo uplate na hendikep 0 (Draw no bet), dok Vam je druga polovina uplate koja je na hendikepu +0,5 takođe dobitna. U ovom slučaju dobitak je manji nego u slučaju pobede Liverpoola, međutim ipak profitirate. Tip je gubitan samo u slučaju pobede Arsenala, bilo kojim rezultatom.

Četvrtinski azijski hendikep se može sresti i u drugačijem obliku, poput +/- 1,25 (kada je razlika između dva tima u kvalitetu izraženija). Pravila se primenjuju analogno višim formama polovičnih hendikepa, sa primenom odgovorajućih pravila za četvrtinske hendikepe.

2.5. Azijski hendikep sa tričetvrt (+/- 0,75)

Tričetvrtinski azijski hendikep (+/- 0,75), se poput četvrtinskih hendikepa (+/- 0,25) sastoji iz dva hendikepa. Kod tričetvrtinskog AH se u obzir uzimaju dva hendikepa 0,5 i 1, umesto 0 i 0,5 kod četvrtinskog (0,25) AH. Princip je sličan kao i kod četvrtinskog hendikepa – pola uplate ide na jedan, druga polovina na drugi hendikep.

Primer je sledeći, susret Real Madrid – Getafe:

Real Madrid-0,751,90
Getafe+0,751,75

Ako odigrate AH na Real -0,75, pola od ukupne uplate Vam ide na hendikep od -0,5, dok druga polovina uplate ide na -1. Ako Real ostvari pobedu od dva ili više golova razlike  – dobitno u celini. Ukoliko dođe do pobede Reala sa  tačno 1 golom razlike, dobitna Vam je samo polovina sa hendikepom od -0,5, dok druga polovina od -1 je gubitna, s obzirom da nije pokriven hendikep od 2 gola razlike. U slučaju nerešenog ishoda, ili pobede Getafea, predstavljaju gubitak za Real -0,75.

3 . Azijski hendikep – tabela

Klađenje na favorita

Klađenje na slabiji tim

Granica za
azijski
hendikep
Rezultat tvog tima
Rezultat
Opklade
Granica za
azijski
hendikep
Rezultat tvog tima
Rezultat
Opklade
0pobedadobitna0pobedadobitna
nerešenopovrat uloganerešenopovrat uloga
porazizgubljenaporazizgubljena
-0.25pobeda
sa 1 ili više razlike
dobitna+0.25pobeda
sa 1 ili više razlike
dobitna
nerešenoizgubljena
polovina
nerešenodobitna
polovina
porazizgubljenaporazizgubljena
-0.5pobedadobitna+0.5pobedadobitna
nerešenoizgubljenanerešenodobitna
porazizgubljenaporazizgubljena
-0.75pobeda sa
2 ili više razlike
dobitna+0.75pobeda
ili nerešeno
dobitna
pobeda sa 1 razlikedobitna
polovina
poraz sa 1
razlike
izgubljena
polovina
nerešeno ili porazizgubljenaporaz sa 2
ili više razlike
izgubljena
-1pobeda sa
2 ili više razlike
dobitna+1pobeda ili
nerešeno
dobitna
pobeda sa 1 razlikepovrat ulogaporaz sa 1 razlikepovrat uloga
nerešeno ili porazizgubljenaporaz sa 2
ili više razlike
izgubljena
-1.25pobeda sa 2
ili više razlike
dobitna+1.25pobeda ili
nerešeno
dobitna
pobeda sa 1 razlikeizgubljena
polovina
poraz sa 1 razlikedobitna
polovina
nerešeno ili porazizgubljenaporaz sa 2
ili više razlike
izgubljena
-1.5pobeda sa 2
ili više razlike
dobitna+1.5pobeda ili
nerešeno
dobitna
pobeda sa 1 razlikeizgubljenaporaz sa 1 razlikedobitna
nerešeno ili porazizgubljenaporaz sa 2
ili više razlike
izgubljena
-1.75pobeda sa 3
ili više razlike
dobitna+1.75pobeda, nerešeno,
ili poraz sa 1 razlike
dobitna
pobeda sa 2 razlikedobitna
polovina
poraz sa 2 razlikeizgubljena
polovina
pobeda sa 1 razlike
nerešeno, ili poraz
izgubljenaporaz sa 3
ili više razlike
izgubljena
-2pobeda sa 3
ili više razlike
dobitna+2pobeda, nerešeno,
ili poraz sa 1 razlike
dobitna
pobeda sa 2 razlikepovrat ulogaporaz sa 2 razlikepovrat uloga
win
by 1, draw or lose
izgubljenaporaz sa 3 ili više
razlike
izgubljena
-2.25pobeda sa 3
ili više razlike
dobitna+2.25pobeda, nerešeno,
ili poraz sa 1 razlike
dobitna
pobeda sa 2 razlikegubitna
polovina
poraz sa 2 razlikedobitna
polovina
pobeda sa 1 razlike,
nerešeno ili poraz
gubitnaporaz sa 3 ili više
razlike
gubitna
-2.5pobeda sa 3
ili više razlike
dobitna+2.5pobeda ili
nerešeno
dobitna
pobeda sa 1 ili
2 razlike
gubitnaporaz sa 1
ili 2 razlike
dobitna
nerešeno ili
poraz
gubitnaporaz sa 3 ili više
razlike
gubitna

*Povrat uloga – znači da je iznos uloga vraćen, tj. obračunata je kvota 1,00.
*Gubitna polovina – znači da je polovina uloga izgubljena, a druga polovina vraćena.
*Dobitna polovina – znači da je polovina uloga dobitna po važećoj kvoti, dok je druga polovina vraćena.

Izvor informacija za tekst o azijskom hendikepu – Wikipedia